top of page
Product Landscape-06.png

OVERVIEW

OligoScan พัฒนาขึ้นในฝรั่งเศสหลังจากการวิจัยหลายทศวรรษ เป็นการทดสอบที่ซับซ้อนซึ่งง่ายต่อการดูแล

หลังจากรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นโดยเฉพาะ เช่น ส่วนสูง น้ำหนัก อายุ และกรุ๊ปเลือด การอ่านค่าจะดำเนินการโดยใช้เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ที่ตำแหน่งต่างๆ สี่ตำแหน่งจากมือที่ไม่ถนัดของบุคคลนั้น จากนั้นข้อมูลที่รวบรวมจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ OligoScan ซึ่งจะมีการวิเคราะห์กับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ คุณและแพทย์จะสามารถดูผลลัพธ์ได้ทันที

unnamed.png

การวัดที่ง่ายและรวดเร็วใน 3 ขั้นตอน :

 • กรอกข้อมูลผู้ป่วย

 • ทำการวัดโดยใช้อุปกรณ์กดลงบนมือตามตำแหน่ง

 • บันทึกผลลัพธ์ พร้อมแสดงผลบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

OligoScan เป็นเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์แบบพกพา ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของยุโรปสำหรับการติดตามองค์ประกอบและการวัดโลหะหนักในระดับเซลล์ OligoScan วิเคราะห์สารที่สะสมบนเนื้อเยื่อของผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ข้อมูล OligoScan สามารถใช้ควบคู่กับการตรวจเลือดหรือปัสสาวะทั่วไป การสะสมของโลหะหนักในเซลล์สามารถนำเซลล์ที่มีสุขภาพดีไปสู่ความเสียหาย แก่ชรา ชราภาพ ตาย และกลายพันธุ์

ด้วยเหตุนี้จึงนำไปสู่โรคต่างๆ (เช่น โรคอัลไซเมอร์ โรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง เป็นต้น)

THE TECHNOLOGY

Oligoscan ใช้สเปกโตรโฟโตเมตรีในการวัดแร่ธาตุและโลหะหนักที่มีอยู่ในเนื้อเยื่อ ซึ่งเทียบได้กับการวัดทั้งร่างกาย

camara-oligoscan.png

Spectrophotometry

เครื่องวัดสเปกโตรโฟโตเมตรีเป็นวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ซึ่งประกอบด้วยการวัดระดับการดูดซึมหรือความหนาแน่นของแสงของสารเคมีหรือแร่ธาตุที่เฉพาะเจาะจง

The Power of Light

หลักการพื้นฐานคือ สารประกอบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นสารเคมีหรือแร่ธาตุ ดูดซับ ปล่อย หรือสะท้อนแสง (รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า) ในช่วงความยาวคลื่นเฉพาะ ยิ่งตัวอย่างมีความเข้มข้นมากเท่าใด ตัวอย่างก็จะยิ่งดูดซับแสงภายในขอบเขตของสัดส่วนที่แสดงไว้ในกฎของ Beer-Lambert's มากขึ้นเท่านั้น

chart-440x269.png
main-feature.png

Varied Applications

เทคโนโลยีการวัดสเปกโตรโฟโตเมตรีไม่ใช่ของใหม่และใช้ในหลายขอบเขต เช่น เคมี ร้านขายยา สิ่งแวดล้อม การแปรรูปอาหาร ชีววิทยา อุตสาหกรรมการแพทย์/คลินิก วิศวกรรมวัสดุ/เคมี การประยุกต์ใช้ทางคลินิก และอื่นๆ อีกมากมาย NASA ใช้ spectrophotometry เพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างไกล

Quantifying Health

ในการใช้งานทางคลินิก spectrophotometry ใช้เพื่อตรวจเลือดหรือเนื้อเยื่อเพื่อการวินิจฉัยทางคลินิก

 

จุดเด่นของ OligoScan คือเทคโนโลยีและโปรแกรมได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อให้ใช้กับมนุษย์ได้

ผลลัพธ์

เปรียบเทียบกับการทดสอบแบบดั้งเดิม

การตรวจเลือดจะวัดระดับการหมุนเวียนของแร่ธาตุและโลหะ ในขณะที่การตรวจปัสสาวะและเส้นผมจะวัดสิ่งที่ร่างกายขับถ่าย Oligoscan มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการวัดระดับแร่ธาตุและโลหะภายในเซลล์ของคุณ โดยเฉพาะในเนื้อเยื่อรอบข้างของมือข้างหนึ่งที่ความลึก 4 มม.

 

ตัวอย่างเช่น การตรวจปัสสาวะเพื่อหาโลหะหนักพบว่ามีตะกั่วและปรอทอยู่ในระดับสูง ใช้สารอินทรีย์ซึ่งจับกับโลหะหนัก สารอินทรีย์ที่ต่างกันจะคัดเลือกโลหะเฉพาะเจาะจงมากกว่า ในกรณีนี้ ผลการทดสอบมีสารตะกั่วในปัสสาวะสูงขึ้นเนื่องจากสารอินทรีย์ที่ใช้ OligoScan แสดงโลหะทั้งสองนี้ในเนื้อเยื่อที่มีระดับปรอทสูงกว่าระดับตะกั่ว OligoScan ให้ภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นของสิ่งที่เกิดขึ้นในเนื้อเยื่อ ซึ่งบ่งชี้ว่าสารปรอทเป็นปัญหามากกว่าระดับตะกั่ว

 

อีกตัวอย่างหนึ่งพบได้ในผู้ที่มีแคลเซียมสูงในการวิเคราะห์เส้นผม ใน Oligoscan ผู้ป่วยรายเดียวกันอาจแสดงอาการขาดแคลเซียมภายในเซลล์เนื่องจากไม่ได้ใช้แคลเซียม

ข้อดีของ OLIGOSCAN

 1. สะดวกในการใช้งาน เพียงแค่สแกนฝ่ามือก็ทราบผลทันที ในเวลาไม่ถึง 3 นาที

 2. ให้ผลตรวจประเมินโลหะหนักถึง 14 ชนิด และแร่ธาตุอีก 20 ชนิด

 3. ลดค่าใช้จ่ายในการส่งตรวจโดยไม่จำเป็น

 4. ง่ายต่อการตรวจเปรียบเทียบ ก่อน/หลังการให้การรักษา

 5. ช่วยประเมินผลหลังการให้บริการล้างสารพิษในร่างกาย

 6. สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในการรับการรักษา

 7. เฝ้าระวังระดับของแร่ธาตุในร่างกายหลังการให้ chelation

 8. สะดวกในการพกพา เพื่อการทำงานนอกสถานที่

 9. รายงานผลได้หลายภาษา -  อังกฤษ, จีน, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น, เยอรมันนี, อิตาเลี่ยน, สเปน, ดัทช์

os-bilan_en.jpg

รายงานข้อมูลจาก OLIGOSCAN

 1. ระดับของแร่ธาตุในร่างกายนั้น อยู่ในระดับ  มาตรฐาน / มากหรือน้อยกว่ามาตรฐานเล็กน้อย / มากหรือน้อยกว่ามาตรฐานอย่างมาก

 2. ระดับโลหะหนักในร่างกายนั้น อยู่ในระดับ มาตรฐาน / มากกว่ามาตรฐานเล็กน้อย / มากกว่ามาตรฐานอย่างมาก

 3. ระดับความสมดุลของแร่ธาตุในร่างกาย

 4. ระดับความเป็นพิษของโลหะหนักต่อร่างกาย

 5. ระดับความสามารถในการขับพิษโลหะหนักของร่างกาย

 6. ความสมดุลระหว่างแร่ธาตุสำคัญ

 7. ระดับความสามารถของร่างกายในการป้องการการเกิดโรคจากอนุมูลอิสระ

bottom of page